icon

Menu

Balanszorg is wonen met zorg!

Onze visie is dat u bij ons kunt blijven wonen, ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt. Dit moet natuurlijk medisch verantwoord zijn.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, daarom bieden wij 24-uurs zorg aan. Deze wordt verzorgd door een gediplomeerd, ervaren klein team. Dit team staat iedere dag voor u klaar om u comfortabel en sfeervol te laten wonen. We willen zorg met persoonlijke aandacht.

Onder de geboden zorg valt o.a. persoonlijke en verpleegkundige zorg, hulp bij therapie en leefregels, stimuleren van de zelfredzaamheid, ondersteuning in de laatste levensfase.

Is zorg niet meer mogelijk in verband met de veiligheid van de persoon zelf en zijn of haar omgeving door bijv. ernstige dementie, dwalen/weglopen of overlast voor anderen dan zoeken we samen naar een gepaste woonomgeving.

Wilt u extra zorg op particuliere basis dan is dit mogelijk tegen een daarvoor geldend tarief.

Klachtenregeling:
Mocht u een klacht hebben bent U natuurlijk vrij om bij ons te komen. Mocht U dat niet willen kunt U op www.klachtenportaalzorg.nl de klacht indienen.

Mantelzorg:

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Wij vinden het belangrijk om korte lijntjes met de mantelzorger te hebben. In de kennismakingsperiode wordt in kaart gebracht wie er bij de cliënt betrokken is, en wat de taakverdeling is tussen de professionele zorgverleners en de mantelzorger(s).Eenmaal per jaar is er de dag van de mantelzorg. Dit wordt zeker niet vergeten.

Samenwerking met de mantelzorger(s) bestaat uit (mits de klant dit goed vindt):
• betrekken bij plannen en organiseren van de zorg, opstellen van het zorgplan, veranderingen en evaluatie
• afstemmen van de zorg
• betrekken bij belangrijke beslissingen
• signaleren van mogelijke overbelasting
ondersteunen bij de zorg
• delen van informatie

Wij bieden de mogelijkheid tot logeeropvang/deeltijdverblijf voor mensen die beschikken over een WLZ indicatie en zorg thuis ontvangen
Wij werken met Carenzorgt. Via deze manier hebben cliënten en (mits de cliënt toestemming geeft), mantelzorgers inzage in het zorgdossier.

Stage:

Leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel van een opleiding. Wij zijn een erkent leerbedrijf. Dit houdt in dat wij stagiaires een veilige leeromgeving bieden en deskundige begeleiding

Kwaliteit

Balanszorg levert zorg gecombineerd met wonen. Het team bestaat uit gediplomeerde professionals met een verschillende achtergrond. Hierdoor is de diversiteit van zorg gewaarborgd en de kwaliteit hoog. Uiteraard is de hoeveelheid van zorg die nodig is altijd in overeenstemming met u. De regie en verantwoordelijkheid ligt zoveel mogelijk bij de cliënt.

Voor iedere cliënt wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Om dit mogelijk te maken vindt altijd overleg plaats met cliënten en indien de cliënt dit wenst met familie. Er wordt samengewerkt met verschillende disciplines, denk hierbij aan arts, fysiotherapeut, etc. Het zorgplan voldoet aan de gestelde eisen van VenVN (verpleegkundigen en verzorgenden verslaglegging).
Balanszorg heeft het ISO 9001 certificaat. Met dit certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat wij veel waarde hechten aan continue verbetering.

Organisatie

Bij Balanszorg wordt er gewerkt met een klein, zelfsturend team bestaande uit diverse gediplomeerde zorg professionals. Deze professionals hebben verschillende zorgachtergronden wat de kwaliteit van zorg vergroot. Iedere cliënt heeft een zogenaamde EVV-er, een “eerst verantwoordelijk verzorgende”. Dit betekent dat elke cliënt een vast aanspreekpunt heeft. U kunt natuurlijk ook met uw vragen terecht bij de medewerker die op dat moment dienst heeft, ook kunt u desgewenst Jolanda Willems of Trea Mulder bellen. 

Om kwaliteit te garanderen is er een transparante registratie, rapportage en is er een professionele klachtenprocedure.

Paletzorg:
Deze vereniging bestaat uit een verzameling van zorgverlenende ZZP'ers en MKB'ers. Gezamenlijk vormen ze een samenwerkingsverband waarbinnen de Paletzorg-leden elkaar helpen bij het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten en hun omgeving. Wij zijn hier bij aangesloten.


Contact gegevens

Balanszorg
Zorg of Ambulante begeleiding
Postbus 46 9580 AA Musselkanaal
Telefoon 0599-792001
Mobiel 06 111 6 1011
E-mail info@balanszorg.nl
kvk nr. 87731444

Contact gegevens

Dagbesteding Aan t Knoal
Postbus 46 9580 AA Musselkanaal
Telefoon 0599 201 452
Mobiel 06 111 6 1011
E-mail info@aantknoal.nl
kvk nr. 66465990

Herstel & Revalidatie

Jan Kortstraat 1C/1D
9581 BG Musselkanaal
Telefoon 06 82418859
E-mail info@herstelenrevalidatie.nl
kvk nr. 87731444

icon